Potpisani ugovori o koncesijama na pomorskom dobru Dominik Tomašević

Potpisani ugovori o koncesijama na pomorskom dobru

Autor:  Lip 28, 2018

Župan Goran Pauk je s ovlaštenicima koncesija na pomorskom dobru i odabranim ponuditeljima za dodjelu koncesija potpisao danas anekse (dodatke) ugovora te nove ugovore o koncesijama na pomorskom dobru.

 – Danas ćemo sklopiti  dva 2 aneksa ugovora o koncesijama na pomorskom dobru za postojeće koncesije, i to sa: Društvom BRODOGRADILIŠTE I MARINA d.o.o. iz Betine, kojim će se omogućiti dodatno ulaganje u iznosu od 18.626.860,00  kuna te produžiti rok trajanja koncesije na ukupno 30 godina; Društvom  MALI ŠKVER d.o.o. iz Murtera kojim će se omogućiti dodatno ulaganje u kopnenom dijelu brodogradilišta te se planira da će ukupna investicija u iznosu od 11.800.000,00 kuna biti dovršena do 30.12.2019. godine. Tu su i 2 ugovora o prijenosu koncesije  na pomorskom dobru u svrhu uzgoja ribe u uvali Movar na području Općine Rogoznica s Društvom MARINEX & Co d.o.o. i FRIŠKINA d.o.o. iz Splita na način da se izvrši zamjena koncesija odnosno da se polje 1 prenese s Društva MARINEX & Co d.o.o. iz Splita na Društvo FRIŠKINA d.o.o. iz Splita, a da se polje 2 prenese s Društva FRIŠKINA d.o.o. iz Splita na Društvo MARINEX & Co d.o.o. iz Splita. Tako će, obzirom na izvršena ulaganja i položaj navedenih polja, iskorištavanje tih polja bit će znatno lakše i isplativije – objasnio je župan Goran Pauk prilikom potpisivanja ugovora.

Također, danas su potpisani i ugovori sa sedam budućih ovlaštenika koncesija. S Društvom SEASHELL d.o.o.. iz Segeta Donjeg u svrhu gospodarskog korištenje i postavljanja uzgajališta ribe godišnjeg kapaciteta do 90 t i uzgajališta školjkaša godišnjeg kapaciteta do 100 t kod otoka Logoruna, Općina Tribunj. Koncesija je odobrena na rok od 15 godina, a vrijednost ukupnog investicijskog ulaganja iznosi 3.000.000,00 kuna.

S Društvom KAKAN d.o.o. iz Kaprija za  gospodarsko korištenje luke posebne namjene luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Kakan-Borovnjaci, otok Kakan. Koncesija je dana na rok od 12 godina, a osim procijenjene vrijednosti postojećih naprava u funkcioniranje sidrišta  planirano je dodatno uložiti 641.450,00 kuna.

S Društvom WAKE PARK d.o.o. iz Rijeke u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja građevine namijenjene  pretežito za sport i rekreaciju - SKI-LIFT-a s pratećim objektima na dijelu k.č.br. 5456 k.o. Donje Polje i akvatoriju ispred k.č.br. 5456 k.o. Donje polje (Brodarica).  Koncesija je odobrena na rok od 15 godina, a vrijednost  ukupnog investicijskog ulaganja iznosi 4.235.446,00 kuna.

S Društvom GRADSKO PODUZEĆE d.o.o iz Vodica u svrhu obavljanja djelatnosti organizacije i naplate parkinga u Vodicama. Koncesija je dana na rok od 10 godina, a iznos ukupnog investicijskog ulaganja iznosi  96.500,00 kuna.

S Društvom HEP ODS d.o.o. Zagreb, distribucijsko područje Elektre Šibenik za posebnu upotrebu pomorskog dobra: u svrhu izgradnje i korištenja priključnog 10(20) kV kabelskog voda u K.O. SEVID; u svrhu izgradnje i korištenja TS 10(20)/0,4 kV RAŽANJ 2 s priključnim 10(20) kV kabelskim vodovima i 0,4 kV mrežom te u svrhu izgradnje i korištenja TS 10(20)/0,4 kV luka Vrnaža s priključnim 10(20) kV kabelskim vodom.