Kolo grupa 'Kardinal Stepinac': Kako se hrvatski ples desetljećima očuvao u dalekom New Yorku Foto: Croatian church New York

Kolo grupa 'Kardinal Stepinac': Kako se hrvatski ples desetljećima očuvao u dalekom New Yorku

Autor:  CroPortal I.G. Srp 16, 2016

Kada su Hrvati počeli iseljavati u Sjedinjene Američke Države, New York je mnogima od njih bio mjesto u kojem su se odlučili za novi život. Prvi koraci u novoj zemlji nisu bili laki, a mnogi doseljenici utjehu su potražili u Crkvi. Katoličke župe bile su i ostale snažna potpora hrvatskim doseljenicima.

I u katoličkoj župi u New Yorku Hrvati su se također okupljali i okupljaju te ondje dijele priče o svojim korijenima i sjećanjima na domovinu. Crkva Svetih Ćirila i Metoda te kasnije Sv. Rafaela (hrvatska župa) u New Yorku upravo su takva mjesta. Ondje se i molilo, tugovalo, veselilo, pa čak i plesalo. Mjesto je to na kojem se njeguje vjera, ali i kultura te domoljublje. Hrvat je ondje mogao naići na Hrvata i njihove su se vrijednosti, u krilu Crkve, prenosile s generacije na generaciju.

Brojni Hrvati željeli su tradiciju zemlje iz koje dolaze prenijeti na svoju djecu te je tako došlo do osnivanja "Hrvatske škole", kao i folklorne "Kolo grupe" koja je 1971. godine dobila ime Kardinal Alojzije Stepinac. Ta je skupina u zajednici Hrvata u New Yorku odigrala veliku ulogu jer je očuvala hrvatsku tradiciju i kulturnu baštinu. Kroz tradiciju progovara ljubav iseljenih Hrvata prema domovini koji su u razvijenoj Americi, izloženi brojnim kulturno-umjetničkim mogućnostima, odabrali onu svoju, malu i emotivno obojenu - hrvatsku opciju.